30 Nov 2011

Excel 2007 - Bài 9: Vẽ, đồ họa


Bạn có thể chèn các hình ảnh, Clip Art, Shape, và SmartArt vào bảng tính để phục vụ cho công việc của bạn.
Thêm hình ảnh
Để thêm một hình ảnh:
• Kích tab Insert
• Kích nút Picture
• Duyệt qua các ảnh
• Kích vào tên ảnh
• Kích Insert
• Để di chuyển hình ảnh, kích và kéo nó tới nơi nào bạn muốn


Chèn Clip Art
Để thêm Clip Art:
• Kích tab Insert
• Kích nút Clip Art
• Tìm hình mẫu bằng cách sử dụng hộp thoại tìm kiếm Clip Art
• Kích Clip Art
• Để di chuyển hình mẫu, kích và kéo nó tới nơi nào bạn muốn


Chỉnh sửa hình ảnh và hình mẫu
Khi bạn thêm một hình ảnh vào bảng tính, sẽ có một tab mới xuất hiện trên vùng Ribbon. Tab Format cho phép bạn định dạng hình ảnh và đồ họa. Tab này có 4 nhóm sau:
Adjust: Điều chỉnh độ sáng, sự tương phản và màu sắc cho ảnh
Picture Style: Cho phép bạn đặt một khung hay đường viền xung quanh hình ảnh và thêm các hiệu ứng cho ảnh.
Arrange: Điều chỉnh sự chuẩn trực và sự quay của ảnh
Size: Cắt và chỉnh kích thước hình ảnh


Chèn Shape (hình)
Để thêm hình:
• Kích tab Insert
• Kích nút Shapes
• Kích vào hình bạn chọn


• Kích vào bảng tính
• Kéo con trỏ để mở rộng hình


Để định dạng hình:
• Kích vào hình
• Kích tab FormatChèn SmartArt
SmartArt là một tính năng trong Office 2007, cho phép bạn chọn từ một số đồ họa khác nhau bao gồm các biểu đồ, lists, vòng tròn và các processes. Để thêm SmartArt:
• Kích tab Insert
• Kích nút SmartArt
• Kích SmartArt bạn chọn


• Lựa chọn SmartArt
• Kéo nó tới vị trí mong muốn trong bảng tính

Để định dạng SmartArt:
• Lựa chọn SmartArt
• Kích tab Design hay Format
• Kích SmartArt để thêm nội dung và hình ảnh.quantrimang.com.vn
 (Theo FGCU)

Chia sẻ thủ thuật/bài viết này:

0 comments:

Post a Comment

Nếu bạn thấy bài viết / thủ thuật này hay, có ích cho mình thì hãy để lại comment nhé. Sử dụng tính năng comment bằng Facebook ở trên để có trải nghiệm tốt nhất, hoặc comment phía dưới nếu bạn muốn dùng profile của blog hoặc chưa có profile nào. Chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm :D