5 Dec 2011

Wallpaper độc 2

Tiếp tục chuỗi những hình nền đẹp cho máy tính của bạn nhé.
Để download hình về máy, các bạn click vào hình muốn tải để phóng to, sau đó click chuột phải, chọn Save image as.
[Chi tiết]

Chia sẻ thủ thuật/bài viết này:

30 Nov 2011

Excel 2007 - Bài 14: Layout


Tách bảng tính
Bạn có thể tách một bảng tính thành nhiều vùng để dễ dàng xem từng phần của một bảng tính. Để tách bảng tính:
• Lựa chọn các ô trung tâm của bảng tính bạn muốn tách
• Kích nút Split trên tab View
• Thông báo tách bảng trên màn hình xuất hiện, bạn có thể thao tác với từng phần riêng biệt.


Làm đóng băng hàng và cột
Bạn có thể lựa chọn một phần cụ thể của một bảng tính để giữ nó không thay đổi trong khi làm việc với các phần khác. Điều này được thực hiện thông qua tính năng Freeze Rows and Columns (làm đóng băng hàng và cột):
• Kích nút Freeze Panes trên tab View
• Lựa chọn một phần để được đóng băng hoặc kích vào đầu mỗi cột hay phía trái dòng
• Để hủy việc áp dụng đóng băng, kích nút Freeze Panes
• Kích UnfreezeẨn bảng tính
Để ẩn bảng tính:
• Lựa chọn tab trang tính mà bạn muốn ẩn
• Kích phải vào tab đó
• Kích HideĐể hủy bỏ việc ẩn bảng tính:
• Kích phải vào bất kỳ bảng tính
• Kích Unhide
• Chọn bảng tính để hủy bỏ việc ẩn.quantrimang.com.vn
 (Theo FGCU)
[Chi tiết]

Chia sẻ thủ thuật/bài viết này:

Excel 2007 - Bài 13: In ấn


Thiết lập nhãn in
Chức năng Print Titles cho phép bạn lặp lại các heading của cột và dòng vào đầu mỗi trang mới để đọc nhiều trang dễ hơn là đọc khi in. Để thiết lập Print Titles:
• Kích tab Page Layout trên vùng Ribbon
• Kích nút Print Titles
• Trong phần Print Titles, kích vào hộp để chọn dòng hay cột để được lặp lại
• Lựa chọn dòng hay cột
• Kích nút Select Row/Column
• Kích OK
Tạo Header và Footer
Để tạo header hay footer:
• Kích nút Header & Footer trên tab Insert
• Lúc này, tab Design cho Header & Footer sẽ xuất hiệ trên vùng Ribbon
• Để chuyển đổi giữa Header và Footer, kích nút Go to Header hoặc Go to Footer
• Để chèn văn bản: nhập văn bản vào header hay footer
• Để nhập dữ liệu được chương trình hóa trước như số trang, ngày, giờ, tên file hoặc tên trang tính. Kích biểu tượng thích hợp
• Để thay đổi vị trí của dữ liệu, kích chọn ô bạn muốn


Thiết lập lề trang
Để thiết lập lề trang:
• Kích nút Margins trên tab Page Layout
• Lựa chọn một trong các lựa chọn đưa ra, hoặc


• Kích Custom Margins
• Hoàn thành hộp thoại thiết lập lề trang
• Kích OK.


Thay đổi hướng trang
Để thay đổi hướng trang từ dọc tới ngang:
• Kích nút Orientation trên tab Page Layout
• Chọn Portrait (dọc) hay Landscape (ngang)


Thiết lập ngắt trang
Bạn có thể thiết lập ngắt trang trong một bảng tính để đọc trang tính một cách dễ dàng khi in. Để thiết lập ngắt trang:
• Kích nút Breaks trên tab Page Layout
• Kích Insert Page BreakIn một vùng
Có thể bạn chỉ muốn in một phần của một bảng tính. Công việc này được thực hiện một cách dễ dàng thông qua chức năng Print Range. Để in một vùng:
• Lựa chọn vùng được in
• Kích nút Print Area trên tab Page Layout
• Kích Set Print Area.quantrimang.com.vn
 (Theo FGCU)
[Chi tiết]

Chia sẻ thủ thuật/bài viết này:

Excel 2007 - Bài 12: Phát triển Workbook


Định dạng các tab Workbook
Bạn có thể đổi tên một bảng tính hay thay đồi màu sắc của các tab nếu cần thiết.
Để đổi tên bảng tính:
• Mở trang tính để được đổi tên
• Kích nút Format trên tab Home
• Kích Rename Sheet
• Nhập một tên mới
• Ấn Enter

Để thay đổi màu sắc tab bảng tính:
• Mở trang tính để đổi màu
• Kích nút Format trên tab Home
• Kích Tab Color
• Chọn màu

Di chuyển vị trí các bảng tính trong Workbook
Để di chuyển các bảng tính trong một workbook:
• Mở workbook chứa các trang tính bạn muốn sắp xếp lại

• Kích và giữ tab bảng tính cho tới khi một mũi tên xuất hiện phía góc bên trái trang tính
• Kéo bảng tính tới vị trí mong muốn

Chèn và xóa bảng tính
Để chèn một bảng tính
• Mở workbook
• Kích nút Insert trên nhóm Cells của tab Home
• Kích Insert Sheet

Để xóa bảng tính
• Mở workbook
• Kích nút Delete trên nhóm Cells của tab Home
• Kích Delete Sheet

Sao chép và dán bảng tính
Để sao chép và dán bảng tính:
• Kích vào tab của bảng tính để được sao chép
• Kích phải và chọn Move hoặc Copy
• Chọn vị trí mong muốn của trang tính
• Kích vào hộp chọn bên cạnh Create a Copy
• Kích OK.


quantrimang.com.vn
(Theo FGCU)
[Chi tiết]

Chia sẻ thủ thuật/bài viết này:

Excel 2007 - Bài 11: Định dạng bảng tính


Chuyển đổi văn bản thành cột
Đôi khi bạn muốn tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô. Bạn có thể thực hiện việc này một cách dễ dàng bằng cách sử dụng Convert Text to Columns Wizard.
• Chọn cột bạn mà bạn muốn tách dữ liệu
• Kích nút Text to Columns trên tab Data
• Tích chọn Delimited thì dữ liệu sẽ được tách thành từng cột theo sự phân tách bởi dấu phẩy hay dấu tab (Ví dụ: bạn có 1 cột dữ liệu “Jonh, Jane”, sau khi tích Delimite thì cột dữ liệu đó sẽ được tách thành 2 cột lần lượt có tên là Jonh và Jane).
• Nếu tích chọn Fixed Widths thì sự phân tách dữ liệu sẽ được thiết lập theo một kích thước cụ thể.


Chỉnh sửa font chữ
Chỉnh sửa font chữ trong Excel sẽ cho phép bạn nhấn mạnh tiêu đề và các heading. Để chỉnh sửa font:
• Lựa chọn ô hoặc một số ô bạn muốn font được áp dụng
• Trong nhóm Font trên tab Home, chọn kiểu font, kích thước, in đậm, nghiêng hay gạch chân hoặc chọn màu sắc.


Hộp thoại định dạng ô
Trong Excel, bạn cũng có thể áp dụng cách định dạng cụ thể cho một ô. Để áp dụng cách định dạng cho một ô hay nhóm các ô:
• Lựa chọn ô hoặc các ô bạn muốn định dạng
• Kích vào mũi tên Dialog Box trên nhóm Alignment của tab Home


Có một số tab trong hộp thoại này và chúng cho phép bạn chỉnh sửa các thuộc tính của các ô:
Number: cho phép hiển thị các kiểu số khác nhau và số thập phân
Alignment: Cho phép bạn đinh hướng văn bản theo chiều ngang và dọc, sự thụt lùi văn bản, trộn các ô và hướng của văn bản.
Font: Cho phép điều chỉnh font, kiểu dáng font, kích thước, màu sắc và thêm các tính năng
Border: Các kiểu và màu sắc đường viền
Fill: Đổ màu sắc cho ô
Thêm đường viền và màu sắc cho ô
Đường viền và màu sắc có thể được thêm cho ô theo cách thông thường hoặc sử dụng các Styles. Để thêm đường viền theo cách thông thường:
• Trên nhóm Font của tab Home, kích chọn mũi tên xuống phía bên biểu tượng Borders
• Chọn đường viền thích hợp


Để áp dụng màu sắc theo cách thông thường:
• Kích vào mũi tên xuống của biểu tượng Fill trên nhóm Font của tab Home
• Chọn màu thích hợp


Để áp dụng đường viền và màu sắc sử dụng Styles:
• Kích Cell Styles trên tab Home
• Chọn một style hoặc kích New Cell StyleThay đổi độ rộng của cột và độ cao của dòng
Để thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của một dòng:
• Kích nút Format trên nhóm Cells của tab Home.
• Thông thường điều chỉnh độ cao và rộng bằng cách kích vào Row Height hoặc Column Width
• Để sử dụng tính năng AutoFit, kích vào AutoFit Row Height hoặc AutoFit Column WidthẨn hoặc bỏ ẩn dòng hay cột
Để ẩn hoặc bỏ ẩn dòng hay cột
• Lựa chọn dòng hay cột bạn muốn ẩn hoặc bỏ ẩn
• Kích nút Format trên nhóm Cells của tab Home
• Kích Hide & UnhideTrộn ô
Lựa chọn các cô bạn muốn trộn và kích nút Merge & Center trên nhóm Alignment của tab Home. Có 4 lựa chọn sau:
Merge & Center: Kết hợp các ô và việc canh giữa nội dung trong ô mới
Merge Across: Kết hợp các ô sang các cột mà không canh giữa dữ liệu
Merge Cells: Kết hợp các ô trong một vùng mà không canh giữa
Unmerge Cells: Tách các ô đã trộn.


Canh lề nội dung trong ô
Để canh lề nội dung trong ô, kích vào ô hay các ô bạn muốn canh lề và kích vào tùy chọn trong nhóm Alignment trên tab Home. Có một số tùy chọn để canh lề như sau:
Top Align: Canh lề văn bản ở phía trên cùng của ô
Middle Align: Canh lề văn bản đúng trung tâm của ô
Bottom Align: Canh lề văn bản ở phía dưới ô
Align Text Left: Canh lề văn bản phía bên trái ô
Center: Canh giữa văn bản từ phía bên trái tới bên phải trong ô
Align Text Right: Canh lề văn bản về phía bên phải ô
Decrease Indent: Giảm sự thụt lề giữa đường viền trái với văn bản
Increase Indent: Tăng sự thụt lề giữa đường viền trái với văn bản
Orientation: Xoay văn bản theo đường chéo hay chiều dọc.quantrimang.com.vn
 (Theo FGCU)
[Chi tiết]

Chia sẻ thủ thuật/bài viết này: